Taxhuset

MED-udvalget

MED-udvalget

Forstander/Formand Peter Foskjær

 

Pædagog/Næstformand Jørgen Boll (FTR SL)

 

Repræsentant fra hus A Stefanie Saggau (medarbejder) 

Repræsentant fra Hus B Freya C. Pedersen (leder) 

Repræsentant fra Hus C   Randi Mousing Hansen (TR FYS/ERGO)

Repræsentant fra hus D Tina H. Olafsen (TR FOA) og Lena Bejlegaard (AMR)

Repræsentant fra hus E Sandra Paulsen (medarbejder)

Repræsentant fra Lagunen 

AMR-repræsentant Elsbeth Schrijvers

 

Suppleant FOA Louise Mygind Kirketerp (medarbejder)

Suppleant SL   Rikke West Jørgensen

 

Referent Maiken Kjær Svare