Taxhusets nye udredningspladser

Udrednings- og træningstilbud på Taxhuset


Taxhuset er i gang med et spændende projekt, og har udvidet tilbuddet med to udredningspladser. De nye boliger er bygget i forlængelse af det eksisterende byggeri på Frøgårds Alle 1 A-E.

Byggeriet gik i gang i efteråret og stod færdigt i januar 2017, hvor den første beboer flyttede ind.

 

Du kan tage med på en rundvisning her:

https://youtu.be/Mx0Ys1bJrIM

 

 

Taksten

Taksten udgør 4.470 kr. pr. døgn. Den dækker udredningsforløbet, husleje, kost, rengøring, tøjvask, antenne, udgifter til boligen som fx vand, varme, el, vedligeholdelse, befordring for borgeren til udredningsmøder, omkostninger til bleer, sygeplejeartikler o.l.

 

Hvis der er behov for særlige udredninger eller nattevagt er det en merudgift, som ligger ud over taksten.

 

 

Hvem kan bruge de nye udredningspladser?


Målgruppen for tilbuddet er voksne mellem 18 – 65 år (§107), med komplekse funktionsnedsættelser som følge af en erhvervet hjerneskade. Borgeren skal have et aktuelt behov for at få afklaret sit funktionsniveau og støttebehov, eller et aktuelt behov for træning af sit funktionsniveau med henblik på konkret udvikling. Det kan også være behovet for afklaring af borgerens udviklingspotentiale, der gør at man kan bruge udredningspladsen. Målet er, at borgeren skal blive 'herre i eget liv'. 

Tilbuddet modtager borgere fra hospitaler, specialiserede genoptræningssteder eller eget hjem, og modtager borgere fra hele landet. Udrednings- og træningstilbuddet er tidsbegrænset, og forløbet er som udgangspunkt et halvt til et år med mulighed for forlængelse, hvis udredningen er meget kompleks.


Du kan læse mere i vores folder og faktaark.

 

 

Boligen


Borgeren bor under udredningsforløbet i egen 2-rums lejlighed indrettet handicapvenligt og med velfærdsteknologiske løsninger. Det er løsninger, der er helt i tråd med den nye udvikling, hvor der fx bliver gjort brug af skabe, der kan sænkes ned i kørestolshøjde.

De medarbejdere der bliver tilknyttet er ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger og social- og sundhedsassistenter.

 

 

Indvielse den 10. januar 2017 


Der er blevet arbejdet ihærdigt på byggeriet i al slags vejr, så boligerne kunne stå klar til tiden. Dernæst blev boligerne indrettede med det nyeste teknologi, som fx hæve/sænke skabe.

 

Den 10. januar holdt vi indvielse, hvor borgmester Michael Ziegler kom og holdt tale og klippede den røde snor over.

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 6. August 2020, kl. 21:39.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://taxhuset.htk.dk/Udredningspladser.aspx