Taxhuset

Taxhusets værdier, vision og mission

Værdier:

·       Respekt for hinanden

·       Åbenhed og ærlighed

·       Høj faglighed

 

                    Et fundament til at fastholde og udvikle

                    tillid og dialog i Taxhuset

 

Vision:

·       Danmarks anerkendte Bo-, Aktivitets- og Rehabiliteringstilbud inden for hjerneskadeområdet

 

Mission:

·       Vil vi bidrage til, at borgere med svære hjerneskader kan, i det omfang det er muligt, leve et selvstændigt og meningsfuldt liv på lige fod med andre og i respekt for menneskers forskellighed