Visitation

Visitationen foregår ved henvendelse til:

Hent visitationsskemaerne her:

indstilling
visitationsskema_a

visitationsskema_b

visitationsskema_c

 

 

og send dem til:

Høje-Taastrup Kommune

Social- og Handicapcentret

Bygaden 2

2630 Taastrup

 

 

Spørgsmål eller aftale om besøg:

Forstander Peter Foskjær telefon 43 35 44 00 - taxhuset@htk.dk

Der skal regnes med nogen ekspeditionstid inden et endeligt svar på ansøgningen kan gives tilbage fra Taxhuset / Høje-Taastrup Kommune.

 

 

Husleje hus A, B, D og E:

Huslejen fastsættes af boligselskabet DAB, som administrerer boligerne. Kontakt evt. DAB for uddybende oplysninger om husleje m.m.

Husleje ca. 8.100,00 kr. pr. måned

Aconto varme ca. 500,00 kr. pr. måned - justeres efter forbrug

Aconto vand ca. 260,00 kr. pr. måned - justeres efter forbrug

Fælles antenne ca. 250,00 kr. pr. måned

El afregnes direkte med DONG efter forbrug i boligen.

Indskud ca. 30.000,00 kr.

 

 

Tilvalg:

Kost 2.500,00 kr. pr. måned

Tøjvask 102,00 kr. pr. måned

Rengøringsartikler 198,00 kr. pr. måned

Husholdningsartikler 30,00 kr. pr. måned

Beboerens kommune betaler efter differentierede takster  

 

 

Husleje Lagunen:

Huslejen fastsættes af boligselskabet DAB, som administrerer boligerne. Kontakt evt. DAB for uddybende oplysninger om husleje m.m.

Husleje ca. 6.500,00 kr. pr. måned

Aconto varme ca. 700,00 kr. pr. måned

Aconto el ca. 400,00 kr. pr. måned

Fælles antenne ca. 150,00 kr. pr. måned

Indskud ca. 23.000,00 kr.

 

 

Tilvalg:

Kost 2.500,00 kr. pr. måned

Tøjvask 150,00 kr. pr. måned

Rengøringsartikler 198,00 kr. pr. måned

Husholdningsartikler 30,00 kr. pr. måned

Beboerens kommune betaler efter differentierede takster

 

 

 

Boligsikring:

Langt de fleste beboere får boligsikring fra kommunen. Boligsikring er individuelt udregnet på baggrund af personlige indtægtsforhold. Det er også muligt, at søge kommunen om indskudslån.

 

 

Brugerne af Basen betaler:

Brugerens kommune betaler i 2018: 13.383 pr. måned 

 

 

Brugerne af Oasen betaler:

Brugerens kommune betaler i 2018: 7.459 pr. måned 

 

 

Bevilling af ekstra timer samt hjemmevejledning:

Beboerens kommune betaler i 2018: 375,00 kr. pr. visiteret time, derudover ½ times kørsel pr. besøg (187,50 kr.)


Udskrift fra: inst.htk.dk - 6. August 2020, kl. 21:31.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://taxhuset.htk.dk/Visitation og Takster.aspx