Visitation

Visitationen foregår ved henvendelse til:

Hent visitationsskemaerne her:

indstilling
visitationsskema_a

visitationsskema_b

visitationsskema_c

 

 

og send dem til:

Høje-Taastrup Kommune

Social- og Handicapcentret

Bygaden 2

2630 Taastrup

 

 

Spørgsmål eller aftale om besøg:

Forstander Peter Foskjær telefon 43 35 44 01 - taxhuset@htk.dk

Der skal regnes med nogen ekspeditionstid inden et endeligt svar på ansøgningen kan gives tilbage fra Taxhuset / Høje-Taastrup Kommune.

 

 

Husleje hus A, B, D og E:

Huslejen fastsættes af boligselskabet DAB, som administrerer boligerne. Kontakt evt. DAB for uddybende oplysninger om husleje m.m.

Husleje ca. 7.900,00 kr. pr. måned

Aconto varme ca. 500,00 kr. pr. måned - justeres efter forbrug

Aconto vand ca. 260,00 kr. pr. måned - justeres efter forbrug

Fælles antenne ca. 244,00 kr. pr. måned

El afregnes direkte med DONG efter forbrug i boligen.

Indskud ca. 30.000,00 kr.

 

 

Tilvalg:

Kost 2.500,00 kr. pr. måned

Tøjvask 98,00 kr. pr. måned

Rengøringsartikler 190,00 kr. pr. måned

Husholdningsartikler 30,00 kr. pr. måned

Beboerens kommune betaler i 2016: 2.228,00 kr. pr. døgn

 

 

Husleje Lagunen:

Huslejen fastsættes af boligselskabet DAB, som administrerer boligerne. Kontakt evt. DAB for uddybende oplysninger om husleje m.m.

Husleje ca. 6.000,00 kr. pr. måned

Aconto varme ca. 700,00 kr. pr. måned

Aconto el ca. 400,00 kr. pr. måned

Fælles antenne ca. 150,00 kr. pr. måned

Indskud ca. 23.000,00 kr.

 

 

Tilvalg:

Kost 2.500,00 kr. pr. måned

Tøjvask 141,00 kr. pr. måned

Rengøringsartikler 190,00 kr. pr. måned

Husholdningsartikler 30,00 kr. pr. måned

Beboerens kommune betaler i 2016: 1.879,00 kr. pr. døgn

 

 

 

Boligsikring:

Langt de fleste beboere får boligsikring fra kommunen. Boligsikring er individuelt udregnet på baggrund af personlige indtægtsforhold. Det er også muligt, at søge kommunen om indskudslån.

 

 

Brugerne af Basen betaler:

Brugerens kommune betaler i 2016: 383,00 kr. pr. dag

 

 

Brugerne af Oasen betaler:

Brugerens kommune betaler i 2015: 5.745,00 kr. pr. md.

 

 

Bevilling af ekstra timer:

Beboerens kommune betaler i 2016: 375,00 kr. pr. visiteret time, derudover ½ times kørsel pr. besøg (187,50 kr.)


Udskrift fra: inst.htk.dk - 17. januar 2018, kl. 15:31.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://taxhuset.htk.dk/Visitation.aspx