Skip til hoved indholdet
    Hjem Taxhuset

Taxhuset

Taxhuset er et botilbud til voksne med vidtgående fysiske handicaps og senhjerneskade

Kort om Taxhuset 

Taxhuset består af 40 boliger fordelt på 4 huse beliggende på Frøgård Alle 1A, 1B, 1D og 1E, 2630 Taastrup. 

Boligerne er almennyttige boliger under KAB og består af egen 1 eller 2-rums lejlighed med badeværelse og køkkenniche, samt andel i et fælles køkken-alrum. 

Her bor 40 mennesker fra 18 år med fysiske handicaps. Primært mennesker med skade på hjernen eller nervebaner efter ulykke, sclerose eller andre livslange sygdomme. Beboerne i Taxhuset har fået deres handicap midt i livet og mange bruger kørestol eller andre hjælpemidler. 

Medarbejderne i Taxhuset har forskellig faglig baggrund f.eks. social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, socialpædagog eller fysio/ergoterapeut.

I Taxhuset får du den hjælp, pleje, omsorg og træning, der er nødvendig for dig. Vi skaber en tryg og genkendelig hverdag. Det gør vi f.eks. ved, at du får nogle faste kontaktpersoner og at vi sammen med dig aftaler nogle faste holdepunkter for dagen. Vi ser mulighed for socialt fællesskab som en vigtig del af hverdagen og hjælper dig med at få mest muligt ud af at bo sammen med andre. 

Vi kan tilbyde dig meget begrænset hjælp til ture ud af huset, men du kan søge om ledsagerordning i din kommune.

Frihjulet holder til på Frøgård Alle 1C, 2630 Taastrup.

 

Hverdagen i Taxhuset

Når du er stået op, får du morgenmad, som du selv er med til at vælge. Du kan spise i din egen bolig eller i køkken-alrummet sammen med de medbeboere, der er stået op.

Efter morgenmåltidet skal nogle beboere på arbejde (arbejds- og beskæftigelses tilbud), i Frihjulet (aktivitets- og samværstilbud), til ergo- og fysioterapi i hus C, på personlig indkøbstur, til tandlægen, have tjekket personlige hjælpemidler, på tur med sin ledsager eller andet.

Ved middagstid laver vi frokost, som vi spiser sammen i køkken- alrummet. Efter frokost fortsætter dagens aktiviteter.

Ved aftenstid tilbereder vi sammen aftensmaden i køkken- alrummet. Efter aftensmaden slapper vi af. Du kan f.eks. se TV eller spille forskellige spil sammen med de øvrige beboere eller personalet. Du kan også gå på besøg hos dine venner i et af de 4 huse. Det kan også være, at du har aftaler om biograftur, teatertur, besøg af familie eller venner eller at du sammen med din ledsager skal en tur til aftenskolen eller handicapsportsklubben.

I hvert hus er der eget vaskeri, hvor du vasker dit tøj. Du får hjælp til rengøring af din lejlighed.

Herunder er der en video om udvikling af vores hus A. Før og efter.

I Taxhuset er der tilbud om fysio- og ergoterapi til alle beboere. Terapiens funktioner varetages af 5 fysioterapeuter, 3 ergoterapeuter samt 1 terapimedarbejder.

Vi lægger meget vægt på at tage udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov. Al træning og behandling er individuelt tilrettelagt - også de tilbud der foregår i grupper.  

 Tværfagligheden er et vigtigt omdrejningspunkt og prioriteres højt.

Vi lægger ligeledes vægt på den løbende faglige udvikling og ser dette som et vigtigt element i arbejdet med at give det bedst mulige tilbud til hver enkelt.

Vi råder over forskellige lokaler i Hus C. Vi har en større fysioterapisal med relevant udstyr, tre individuelle behandlingsrum og et større træningskøkken/terapilokale.

Terapiens indhold

Fysioterapibehandlingen gives hovedsagelig som individuelle tilbud - enten i selve fysioterapien, i beboerens bolig eller af og til uden for huset.

Træningen og behandlingen retter sig mod mange forskellige problemstillinger f.eks: Vedligeholdelse og optræning af forskellige fysiske og kognitive færdigheder, smertebehandling, forebyggelse af skader, afprøvning og tilpasning af alle former for hjælpemidler og meget mere.

I ergoterapien tilbydes forskellige gruppeaktiviteter. Aktiviteterne tager udgangspunkt i træning og vedligeholdelse af almene daglige færdigheder, det sociale fællesskab og meningsgivende aktiviteter. Som eksempel kan nævnes forskellige madgrupper, musikgrupper og bevægehold. Derudover kan tilbydes individuelle forløb med såvel færdighedsmæssigt som pædagogisk indhold.

Aktivitets- og samværstilbuddet Frihjulet

Taxhuset har eget aktivitets- og samværstilbud: Frihjulet som kræver særlig visitering og betaling fra hjemkommunen. Frihjulet har plads til 12 af Taxhusets beboere. Frihjulet holder til i et stort lokale i Taxhuset, hus C, men har også et hyggeligt køkken, som bruges, når der laves fælles spisning.

Frihjulets aktiviteter tager udgangspunkt i beboernes ønsker samt aktuelle tilbud, som særudstillinger, vejret og hvad der ellers rører sig i området. Det kan være ture til byen, til landet og ud i det blå. Frihjulet laver også hjemlige aktiviteter, som bålmad på terrassen, sang, musik, quiz, påskeklip og julehygge.

Frihjulet er målrettet voksne med en svær hjerneskade, som har behov for at deltage i aktiviteter sammen med andre for at undgå isolation, men som kun magter et tilbud i korte tidsintervaller i trygge rammer og med massiv støtte.

Frihjulet tilbyder et miljøskift afstemt efter borgerens individuelle ressourcer og interesser, og forebygger isolation. De sociale kompetencer udfordres og borgerens mulighed for at leve et godt liv på egne betingelser styrkes. Selvvalgte aktiviteter står helt centralt og kan være sang og musik, maling og tegning, fortællinger, teater, diskussion og oplæg om aktuelle politiske emner, madlavning, spil mv., men som nævnt er mulighederne åbne og borgerne skal selv være med til at fastlægge indholdet.

Hus A 43 35 44 10

Hus B 43 35 44 20

Hus D 43 35 44 30

Hus E 43 35 44 40

Taxhuset

Frøgårds Alle 1 C

2630 Taastrup

Telefon: 43 35 44 00

e-mail: taxhuset@htk.dk

EAN-nr: 5798001602822