Udredningsboliger

Taxhusets udredningspladser er et døgntilbud til dig, som har fået en hjerneskade, der gør, at du har svært ved at klare dagligdagen.

En udredningsplads kan hjælpe dig videre

Taxhusets udredningspladser i Høje-Taastrup Kommune er et døgntilbud til dig, som har fået en hjerneskade, der gør, at du har svært ved at klare dagligdagen som at gå i bad, købe ind, lave mad, spise, økonomi, job, uddannelse, socialt netværk og transport.

Du har behov for at finde ud af, hvad du kan fysisk og mentalt og dermed, hvilken støtte at du har behov for. For at du kan bruge tilbuddet skal du være mellem 18 og 65 år.

Målgruppen for tilbuddet er voksne mellem 18 – 65 år (§107), med komplekse funktionsnedsættelser som følge af en erhvervet hjerneskade.

Tilbuddet er kun til såkaldte senhjerneskadede

Det vil sige, at du ikke er født med en hjerneskade, men at du har fået en hjerneskade som følge af fx et kraniebrud, en blodprop eller hjerneblødning, operationer for en hjernetumor, følger efter hjertestop, infektioner som meningitis eller lidelser som Sclerose eller Huntington.

 

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.
Luk alle
Udfold alle