Skip til hoved indholdet
    Hjem Udredningsboliger

Udredningsboliger

Taxhusets udredningspladser er et døgntilbud til dig, som har fået en hjerneskade, der gør, at du har svært ved at klare dagligdagen.

En udredningsplads kan hjælpe dig videre

Taxhusets udredningspladser i Høje-Taastrup Kommune er et døgntilbud til dig, som har fået en hjerneskade, der gør, at du har svært ved at klare dagligdagen som at gå i bad, købe ind, lave mad, spise, økonomi, job, uddannelse, socialt netværk og transport.

Du har behov for at finde ud af, hvad du kan fysisk og mentalt og dermed, hvilken støtte at du har behov for. For at du kan bruge tilbuddet skal du være mellem 18 og 65 år.

Målgruppen for tilbuddet er voksne mellem 18 – 65 år (§107), med komplekse funktionsnedsættelser som følge af en erhvervet hjerneskade.

Tilbuddet er kun til såkaldte senhjerneskadede

Det vil sige, at du ikke er født med en hjerneskade, men at du har fået en hjerneskade som følge af fx et kraniebrud, en blodprop eller hjerneblødning, operationer for en hjernetumor, følger efter hjertestop, infektioner som meningitis eller lidelser som Sclerose eller Huntington.

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.
 
Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Der kan være flere årsager til, at du har behov for en udredningsplads. Eksempelvis:
  •  Du bor sammen med din familie, og der skal findes en anden bolig eller støtte til dig for at aflaste familien.
  •  Din støtte i hjemmet fungerer ikke optimalt, så der er behov for at udrede, hvad du kan fysisk og mentalt for at finde den rette støtte. 
  •  Der er usikkerhed om dit kognitive niveau, det vil sige hvordan du opfatter, tænker og husker – og dermed hvilken støtte du har behov for i dagligdagen og i jobbet. Det gælder fx støtte til struktur, rammer og til at håndtere sociale relationer.
  • Der er brug for at afklare din daglige kommunikations- og taleforståelse.

Du kan flytte til Taxhuset direkte fra hospitalet, fra det sted,  hvor du genoptræner eller dit eget hjem – uanset hvor du bor i landet.  

 
Det er din egen kommune, der visiterer dig til tilbuddet, og betaler det. En evt. egenbetaling til fx kost bliver aftalt med din sagsbehandler.

Udredningen tager udgangspunkt i hele din livssituation, så du opnår mest mulig selvstændighed og livskvalitet i din dagligdag. En del af udredningen går ud på, at du træner og afprøver hjælpemidler for at afklare, hvad du selv kan. Det hele forgår i samarbejde med dig, dine pårørende og vores fagfolk. 

Du får daglig støtte af vores erfarne personale, som består af ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger og social- og sundhedsassistenter. De arbejder sammen på tværs for at sikre, at du får den bedst mulige pleje og udredning.

Du bor under hele forløbet i din egen toværelses lejlighed, som er indrettet handicapvenligt og udstyret med forskellige tekniske løsninger, som kan hjælpe dig i din hverdag. De to udredningsboliger ligger i forbindelse med Taxhusets varige botilbud, og du vil have mulighed for at deltage i sociale aktiviteter her, hvis du har lyst.

Tilbuddet er et døgntilbud med personale dag og aften, og med mulighed for at tilkøbe nattevagt. Du har en alarm hele døgnet, så du kan tilkalde personale. Har du behov for at have en vågen døgnbemanding, så er der fysiske rammer til det.

 
Du skal have personlige ejendele med, men intet indbo, da udredningsboligerne er møbleret handicapvenligt. 

Længden af dit ophold i udrednings- og træningstilbuddet bliver aftalt med din hjemkommune.  Udredningsforløbet er som udgangspunkt et halvt til et helt år afhængigt af dit behov for træning med mulighed for forlængelse, hvis udredningen er meget kompleks.

Inden dit forløb slutter, samarbejder Taxhuset med din hjemkommune om mulige løsninger i dit eget hjem eller arbejdssituation, så du får en afklaring af din fremtid.

Der betales en takst pr. døgn., som dækker udredningsforløbet, husleje, kost, rengøring, tøjvask, antenne, udgifter til boligen som fx vand, varme, el, vedligeholdelse, befordring for borgeren til udredningsmøder, omkostninger til bleer, sygeplejeartikler o.l.

Hvis der er behov for særlige udredninger eller nattevagt er det en merudgift, som ligger ud over taksten.

Hus A 43 35 44 10

Hus B 43 35 44 20

Hus D 43 35 44 30

Hus E 43 35 44 40

Taxhuset

Frøgårds Alle 1 C

2630 Taastrup

Telefon: 43 35 44 00

e-mail: taxhuset@htk.dk

EAN-nr: 5798001602822